В "Траял корпорация" – производителя на гуми в сръбския град Крушевац, собственост на Христо Ковачки чрез дружеството "Брикел", се планира да бъдат съкратени 400 работници.
От “Траял корпорация” казаха, че новият щат предвижда намаляване броя на работниците от сегашните 2 422 души на 2 042 души, като до края на месеца директорите в завода трябва да съставят списъците за уволнение.
Председателят на Независимия синдикат в завода Милослав Вукоичич каза обаче, че синдикатът не е запознат с критериите, по които ще бъдат определени работниците, които ще бъдат съкратени. “Синдикатът ще настоява работниците да напуснат предприятието единствено съгласно колективния договор, който предвижда на всеки работник да бъдат изплатени 50 % от средната брутна заплата за страната за година стаж”, каза той.
Б 92 припомня, че поради липсата на суровини от три месеца е спряно производството в трите фабрики за гуми от “Траял корпорация”, в които работят 1 000 от общо 2 400 работници. /БЛИЦ