Плановете за нови инвестиции в земеделието се увеличават като все повече фермери търсят кредити, за да реализират своите идеи, отчитат експерти в бранша. Активността в земеделието се очаква да остане висока и през 2017 г. Нов двигател за инвестициите ще бъде и стартирането на редица проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони. Това ще накара фермерите да потърсят опции за дофинансиране на своите проекти.
Освен банките на пазара влязоха и други алтернативни финансиращи институции. Сериозна заявка направи българската компания Агрион Финанс, която предлага кредитни продукти изцяло насочени към фермерите. Те се отпускат срещу обезпечение земеделска земя. Моделът е нов за България и използва ниша, близка до банково кредитиране, но с разликата, че банките трудно приемат като обезпечение само земеделските земи на кредитоискателя.

Така, ако производител иска да изтегли финансов ресурс по традиционния начин, ще трябва да ипотекира друг имот или материални активи, да заложи субсидии и т.н. Затова от Агрион Финанс залагат като свое конкурентно предимство улеснената процедура за кандидатстване и усвояване и на високия процент финансиране срещу нея -  до 80% от пазарната стойност на заложения актив при кредитите и дори до 100% за лизинга. Според изпълнителния директор на фирмата Светла Боянова земеделците имат нужда от пари на време, от разбиране на техните проблеми, от лесен достъп до кандидатстване и усвояване, без много поръчители, документи, но при коректни и точно прогнозируеми условия. 
 

Прогнозата им за земеделското кредитиране през 2017 г. е да има ръст. От една страна това се дължи на общото оживление в бизнес средата, от друга на нуждата от осигуряване на самоучастие по европейски и инвестиционни проекти и не на последно място – на желанието за покупка на още земя и модернизиране на производството, казват експертите. Зърнопроизводството също е изправено пред големи въпросителни.

Освен това все повече фермери ще се оглеждат за алтернативни финансиращи институции извън банките – тъй като по-дребните производители не могат да договорят преференциалните условия за големите в сектора и нямат необходимата кредитна история или активи, които да покрият изискванията. Анализът на „Агрион Финанс” за 2016 г. показва, че кредитите за земеделие най-често се теглят за увеличаване на стопанството с нови парцели, за модернизиране на производството, за покриване на спешни или текущи разходи или за рефинансиране на стари задължения