4,1 милиона лева печалба за 2011 година декларира пред НАП-Варна дружество, регистрирано в „Средни данъкоплатци и осигурители” (СДО) при териториалната дирекция.
Основната дейност на дружеството е отглеждане и търговия с животни. Други 16 дружества от СДО са обявили печалби за изминалата година от над 1 милион лева. Регистрираните юридически лица в дирекция СДО при НАП Варна са 768, като всяко едно от тях отговаря на поне два от критериите - да има оборот над 4 милиона лева, над 40 служители, да имат внесени над 400 000 лева данъци и осигуровки и над 400 000 лв. възстановен ДДС. <br /> <br /> До настоящия момент 198 от тях са декларирали печалбата си за изминалата година пред НАП, като 83% от тях са се възползвали от възможността да подадат годишните си декларации по електронен път.<br /> Крайният срок за подаването на годишните декларации от юридическите лица изтича на 2 април 2012 година.<br /> <br />