"Плащането на наем трябва да е временно. Ние не сме чак толкова развито капиталистическо общество, за да получаваш равномерен доход 30 години, да може прогнозираш какво ще се случи и да живееш само под наем.

Ако плащаш 10 години един наем и 10 години един заем, независимо от пазарната конюнктура, ти винаги ще си на печалба, защото ще стъпваш на някаква основа. Винаги съм казвал на моите клиенти - ако нямате пари за това, което желаете, направете първата стъпка - да купите това, което ви е по възможностите."

Това каза брокерът на недвижими имоти Йордан Петров в интервю за канал "Струма".

"За да се изтегли човек ипотечен кредит в България трябва да има постоянна работа с добри доходи. Постоянна работа означава да си назначен с трудов договор от не по-малко от 6 месеца и да имаш съответните осигурителни вноски. Трябват доходите и на двамата, ако човек е семеен. Ако човек е сам, то съвсем разбираемо, се разглеждат само неговите доходи.

С трудов договор и с бележка от работодател се отива в съответната банка. Там вече ще ти кажат, с доходите, които разполагаш, каква сума ипотечен кредит биха ти отпуснали. Когато доходите наистина са ти добри и постоянни, банката обикновено отпуска потребителски и ипотечен кредит." 

"Аз съветвам хората, които са тръгнали да купуват имот, да имат поне 20% до 30% собствени средства от цената на имота. Причината е да не останат изненадани някъде по средата на пътя на сделката. Не е никак сигурно, ако нямаш собствени средства, дали всичко ще е наред", допълни брокерът.

За целия пазар за 2023 г., общите обеми нови ипотечни кредити са били 6.39 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 18.77%, в сравнение с 2022 г., когато ипотечните кредити са възлезли на 5.38 млрд. лв., сочат данните на Българска народна банка. 

Според статистиката на БНБ към 31.12.2023 г., за последните пет години депозитите растат с по-голям темп, отколкото кредитите. Към края на миналата година, в банковата ни система има почти 129 млрд. лв. депозити на домакинства и нефинансови предприятия.

1662 евро е задлъжнялостта на глава от населението у нас, което е над 10 пъти по-малко в сравнение със средните за ЕС 18433 евро. Домакинствата у нас поддържат едно от най-ниските съотношения заеми/активи в ЕС 14,7% в сравнение със средните за Еврозоната 26%.