В България има около 500 тона злато в залежи на различни места в страната, каза пред България Он Ер Алекс Нестор от Българската минно-геоложка камара. В момента различни компании разработват малка част от находищата, като средно добивът ни възлиза на 3-4 тона годишно.
Потенциалът ни обаче е да удвоим и утроим това количество, смята експертът по минерални полезни изкопаеми. Пресметнато на база 1800 долара за тройунция, стойността на златото у нас е за над 28 милиарда долара.<br /> <br /> Сред хората от регионите, където се установят златни залежи, съществува опасение за екологичната обстановка и околната среда, но при спазване на всички изисквания на закона, такива опасения не са основателни.<br /> <br /> По въпроса за концесионните такси, Нестор е на мнение, че те са на нормално европейско равнище и не бива да се увеличават, защото ще направят добива на метали в страната неефективен и неконкурентноспособен. <br /> <br /> Според него цените на металите следват постоянен цикъл и ако сега са доста високи, особено на цветните и скъпоценните метали, не е изключено след време да се понижат./БЛИЦ<br />