ВКС повтаря  на министъра като на папагал, че главният прокурор може да се разследва от всеки прокурор! ВКС пита министъра като майка невръстното си дете – хулиганче как може да сътвори поредната  пакост, от която страдат всички! Това каза в интервю за breaking.bg адвокат Росен Димитров. 

- Адвокат Димитров, публикувахте в социалните мрежи коментар за становището на ВКС по предложението на министъра на правосъдието Крум Зарков за контрол над главния прокурор. В коментара казвате, че ВКС се е подиграл на правосъдния министър. Защо смятате така?

- Многократно имах възможност да коментирам по медии този законопроект на министър Зарков. Още преди становището на Върховния касационен съд го нарекох “Шедьовър на антиправото“. Това е така защото никой в историята на българската Конституция не си е позволявал такова безпрецедентно погазване на разпоредбите й.

Това мое мнение се потвърждава и от върховната съдебна инстанция на Република България. Нещо повече!  Върховният съд не само казва, че този законопроект противоречи на Конституцията – той се подиграва на Крум Зарков и екипа му  сътворил законопроекта. И още – не само му се подигра, а го унижи, като имплицитно го сравни със слабоумно лице, обикалящо всички телевизии, за да разпространява законодателния си капацитет! Тук разбира се изхождам от презумпцията, че този законопроект е създаден от Крум Зарков, а не предаден на Крум Зарков от лица с маниакална обсебеност да контролират главния прокурор!

Но да се върнем на темата за това защо твърдя, че ВКС унижи министъра на правосъдието по начин, който би трябвало да го накара никога повече да не се покаже по телевизията!

ВКС прави на пух и прах всяка една предложена точка на министъра. Аргументирано като на папагал повтаря на министъра няколко неща. Те са, че многократно вече се е произнесъл за невъзможността за съдебен контрол върху отказите да се образува досъдебно производство. ВКС повтаря, че Конституционният съд вече се е произнесъл по въпроса за разследването на главния прокурор, а именно, че то може да се осъществява от всеки редови прокурор!

ВКС пита министъра като майка невръстното си дете – хулиганче как може да сътвори поредната пакост, от която страдат всички! За да не съм голословен ще цитирам.

ВКС пита защо да бъде назначен съдия, с ранг на върховен, който ще разследва главния прокурор, във Върховна касационна прокуратура, след като тази прокуратура няма никакви разследващи функции?

Представяте ли си колко язвителен и отвратен въобще е бил Върховния съд? И не само това…

- Адвокат Димитров, започвам да мисля, че замесените лица са за заведението на д-р Гълъбова?

- Мислите така, защото не сте чул всичко. Нека продължа още малко. Съдиите казват, че според шедьовъра на Зарков “Разследващият съдия“  и “съдията, контролиращ разследващия съдия“, следва да са в структурата на прокуратурата, но в същото време да не са. Назначаването им е по начин различен от назначаването на всички останали съдии и прокурори, което означава, че ще хем ще са в прокуратурата, хем няма да са!

Няма въобще да се спирам на това, че с този шедьовър се генерира неравнопоставеност, тъй като за главния прокурор и заместниците му се предвижда друг ред за разследването от този на председателите на съдилища и други граждани, чрез създаване на извънредни юрисдикции, което Конституцията не допуска.

Няма да кажа, че реално според ВКС законът противоречи на всички конституционни разпоредби!

Но ще спомена още нещо фрапантно. Според ВКС тези, които ще извършват реално разследване на извършеното престъпление от главния прокурор – разследващите полицаи, ще бъдат назначавани от министъра на вътрешните работи! Сега вече разбирате за каква законодателна вакханалия става въпрос?

Това разбира се не е всичко!

По отношение на предвидената забрана за членове на ВСС от квотата на Народното събрание да бъдат избирани действащи съдии, прокурори и следователи, а вместо тях във ВСС да влизат представители на НПО, ВКС счита, че тя е дискриминационна на основание служебно положение – заемана длъжност, което също не е допустимо!

Предлагам да спрем до тук, за да не отегчаваме читателя…

- Оставам с впечатлението, че само вие като юрист сте прочели становището на ВКС, което не устройва борците за съдебна реформа, така ли е?

- Не само аз съм го прочел. Прочели са го много хора, които не мислят в рамки, зададени от партиите на изфабрикуваната „съдебна реформа“. За съжаление медийната среда у нас отдавна не е вече просто токсична. Тя е радиационна. Щом министър, на който върховен съд се подиграва, обикаля телевизиите, а разумното и обективно мнение е заглушено – какво да кажем?

Защо становището на най-добрите юристи, съдиите от ВКС, и то по темата техен съдия да контролира главния прокурор, не се цитира никъде, неглижира се?  Или и ВКС станаха от мафията ?

Не знам какво друго да мисля, освен това, че медии, правителство и цели партии на т. нар. „съдебна реформа“ се управляват от единен и координационен център, който определя дневния ред.

Какво друго да кажа след като медиите отделят повече ефирно време и то в най-гледаното такова на блъсната медицинска сестра от пациент, сбиване в училище между ученички, ритнато куче в градинката пред блока и други такива значими теми, отколкото на подготвяно “приключване“ на главния прокурор, заливане с киселина на наблюдаващ разследване прокурор – жена и махане на полицейски шеф, за което има досъдебно производство?