Великден чука на вратата на българите, но в същото време цените на основните продукти скачат до небесата. Какво се случва с олиото, горивата и мобилните оператори? Удачно ли е да си поръчваме храна за вкъщи и защо се изтеглят шоколадови яйца от пазара? По тези и други горещи теми, които вълнуват всички сънародници, агенция БЛИЦ потърси за отговори председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

- Г-н Маргаритов, на прага сме на един от най-светлите християнски празници Великден. Храните поскъпват шоково. Как хората могат да бъдат сигурни, че високите цени отговарят на качеството на продуктите?
- Нашите съвети към потребителите е преди взимане на решение за пристъпване към покупка да се запознаят с предварителната информация за съответната стока, както и:

Внимателно да подбират търговеца, от който пазаруват

Да избягват закупуване на стоки от лица, за които не са убедени, че са търговци по смисъла на закона

Да се запознават с характеристиките на стоката, обект на търсене, преди да пристъпят към покупка

Да проучват стоките, обект на търсене, по отношение на цена, характеристики, обект /търговски или онлайн магазин/, към който да се насочат за покупката – предвид различните търговски политики на дружествата, в зависимост от целевата група

Да се насочват към покупка в обичайно място, където се предлага определена стока /презумпцията да се пазаруват стоки в специализирани магазини/;

Да бъдат внимателни при предлагане на стока на изключително ниска цена в сравнение с обичайните нива за същата /нереална цена за определен вид стока/;

Да се информират относно мястото на предлагане – дали е фирмен /представителен магазин/ за стоката, дали търговецът е вносител/производител/официален представител за търговската марка, т.е. да се проявява т.нар. „разумен потребител“
 
- Ще има ли проверки от страна на КЗП, свързани с порочни практики от страна на търговците?
- Във връзка с предстоящите Великденски празници в план-програмата за контролна дейност на КЗП през м. април 2022 г. е заложено извършване на съвместни проверки с БАБХ и НАП на стоки, относими към Великденските празници /яйца, козунак, агнешко месо и други/ за периода 13-20 април 2022 г.

Целта на проверките е установяване начина на предлагане на стоките, обект на инспекция, а именно – обозначаване на цени, намаления, верността на информацията относно произхода им.
 
- В медиите беше съобщено, че цената на агнешкото достигна и задмина 25 лева на килограм. Вашият коментар?
- При определяне размера на цените на определени стоки и/или тяхното повишаване не са налице данни за евентуални нарушения на нормативните актове, контролът по спазването на които е възложен на КЗП. В условията на пазарна икономика цените на стоките се определят свободно на база търсенето и предлагането.

Министерският съвет на Република България по изключение определя задължителни правила при образуване и прилагане на пределни/фиксирани цени за някои стоки и услуги. В този смисъл към настоящия момент, КЗП няма възложени по закон правомощия да упражнява контрол върху ценообразуването на който и да е вид стоки.
 

 
- Защо се изтеглят шоколадови яйца от пазара, произведените в кои страни са опасни?
- В случая въпросът следва да бъде отнесен към компетентния контролен орган – БАБХ. По информация в медиите БАБХ е предприела действия по изтегляне на хранителни продукти /включително шоколадови яйца Kinder/.

- Поръчването на храна за вкъщи стана много актуално в последно време. Грешка ли е този подход от хората и как ще ги посъветвате да процедират, ако не са останали доволна от доставения обяд или вечеря?
- В случай, че потребител е останал недоволен от доставеното, има възможност да се обърне първо към съответния търговец за уреждане на спора, както и след това към КЗП за подаване на жалба.

Като цяло, това на което искаме да обърнем внимание при онлайн търговията е, че е добре потребителите да проверят, преди да закупят продукти от определен интернет сайт, дали търговецът е предоставил в достатъчна степен информация относно самоличността си, данни за контакт, важно е потребителят да прецени дали избраната поръчка ще удовлетвори предварително формираните от него очаквания.

Потребителите, ако нямат лични впечатления, биха могли да направят избора си въз основа на препоръка от приятели, както и от споделени мнения в интернет пространството. Потребителят трябва да обърне особено внимание какви услуги са включени в заплащаната от него цена. Често пъти извън цената на заявените продукти има и доставка, опаковка или друго.
 
- Масова паника обзе народа след информациите за рязък скок на цените на олиото и горивата. Какво откри Вашата проверка?
- В изпълнение на план-програмата за контролна дейност на КЗП за м. март 2022 г. са извършени:
общо 192 броя проверки на бензиностанции в периода от 04.03.2022 г. до 07.03.2022 г. и са обхванати обекти на национални вериги в страната и локални такива.

В хода на извършените проверки е установено съответствие на обявените цени на предлаганите за продажба горива в обектите посредством информационните табла на пътя в посоката на движение и цените върху бензиноколонките.

Отделно от това са извършени проверки и за съответствието на обявените цени с тези, които се маркират в касовия бон при покупката, като няма установени разлики в същите.

При проверките в някои от обектите от търговците са извършвани смяна на цените на горивата, като по устна информация на място в бензиностанциите, промяната на цените се извършва съгласно издадени вътрешни заповеди и в периода от края на м. февруари цените са променяни неколкократно.

Общо 331 броя проверки на магазини за хранителни стоки (национални търговски вериги и местни магазини за хранителни стоки, включително магазини за плодове и зеленчуци) на територията на цялата страна в периода от 09.03.2022 г. до 12.03.2022 г. по отношение правото на информация при обозначаване цените на предлаганите за продажба стоки, и по-конкретно олио, както и за осигуряване от търговците на налични количества за продажба.
 

В хода на извършените проверки е установено съответствие на обявените цени на предлаганите за продажба стоки (олио) посредством етикет в близост до цената с тези, които се маркират в касовия бон при покупката, като има установена разлика на цените в един търговски обект.

При някои от извършените проверки в периода 09-12 март 2022 г. е установено, че има обявени активности (промоция) чрез брошура на продукт слънчогледово олио в различни търговски вериги. В хода на проверките е установено, че от описания продукт няма налични количества в част от обектите.

При извършените проверки на търговците е разпоредено да представят документи и информация в КЗП относно складови наличности, основание за анонсиране на предложението към потребителите – например договори с доставчици на продуктите (олио) или друго за съответните периоди; тираж на разпространените рекламни брошури в определени населени места за конкретен период; други.

Предвид констатираните факти, се събират документи и доказателства за произнасяне по Раздел III Нелоялни търговски практики от Закона за защита на потребителите. В резултат на докладваните административни преписки на заседания на КЗП е налице произнасяне по пет случая към момента.

Предвид установените факти и обстоятелства при проверките е сезирана и Комисията за защита на конкуренцията за предприемане на действия по компетентност.
 
- Как успяхте да убедите вицепремиера Корнелия Нинова да наложи забрана върху вдигането на цените от мобилните оператори?
- Във връзка с постъпили жалби и сигнали от потребители по отношение на намеренията на „Теленор България” ЕАД да увеличи цените на месечните абонаментни такси с процент, съответстващ на сбора от средногодишните индекси на потребителските цени за две предходни години, е извършена проверка и събраните материали по преписката бяха предоставени на вниманието на КЗП за произнасяне по проблема.

С решение на КЗП е установено, че „Теленор България” ЕАД осъществява състава на нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), тъй като дружеството индексира цените по ред, който не е предвиден в сключените между него и потребителите договори.

В тази връзка е издадена заповед на председателя на КЗП, с която е забранено на оператора да прилага описаната по-горе нелоялна търговска практика.

В предлаганите от „Теленор България” ЕАД договори за мобилни услуги е предвидено право за оператора да увеличава цените само с процент, съответстващ на обявения от Националния статистически институт средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година, а не за предходните две години, поради която причина забраната касае само намерението за увеличение на цените с процент, съответстващ на сбора на индексите за две предходни години.

Тоест, ако се приложи увеличение с индекса за предходната година, а именно 2021 г., то същото би било в съответствие с договора и не би представлявало административно нарушение.

Във връзка с постъпили жалби и сигнали от потребители по отношение на намеренията на „А1 България” ЕАД да увеличи цените на месечните абонаментни такси с процент, съответстващ на сбора от средногодишните индекси на потребителските цени за две предходни години, е извършена проверка и събраните материали по преписката бяха предоставени на вниманието на КЗП за произнасяне по проблема.

С решение на КЗП е установено, че „А1 България” ЕАД осъществява състава на нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), тъй като дружеството индексира цените по ред, който не е предвиден в сключените между него и потребителите договори. В тази връзка е издадена заповед на председателя на КЗП, чрез която е забранено на оператора да прилага описаната по-горе нелоялна търговска практика.

В предлаганите от „А1 България” ЕАД договори за мобилни услуги и приложимите към тях общи условия е предвидено право за оператора да увеличава цените само с процент, съответстващ на обявения от Националния статистически институт средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година, а не за предходните две години, поради която причина забраната касае само намерението за увеличение на цените с процент, съответстващ на сбора на индексите за две предходни години.

Тоест, ако се приложи увеличение с индекса за предходната година, а именно 2021 г., то същото би било в съответствие с договора и не би представлявало административно нарушение.

Във връзка с постъпили жалби и сигнали от потребители по отношение на намеренията на БТК ЕАД да увеличи с 0,50 лв. с ДДС месечните абонаментни такси на договорите с абонаментна цена до 19,99 лв. с ДДС и 1,00 лв. с ДДС месечните абонаментни такси на договорите с абонаментна цена над 19,99 лв. с ДДС, е извършена проверка, при която не е констатирано от страна на оператора да е извършено нарушение по смисъла на някой от законите, контролът по които е възложен на КЗП.

По конкретния случай е налице и произнасяне на КЗП, съгласно мотивите на което чрез своите действия БТК ЕАД не осъществява общ или специален състав на нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите.

В предлаганите от БТК ЕАД договори и общи условия е вписана клауза, която регламентира правото на оператора не по-често от веднъж в рамките на една календарна година да индексира цените на услугите, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена.

При извършената проверка по случая е установено, че през 2021 г. са определени единствено цените на мобилните планове от тарифната линия Unlimited, чието търговско предлагане започва през м. февруари 2021 г., и цените на телевизионната услуга EON, предлагана от месец април 2021 г.

Съгласно дадените ни от БТК ЕАД писмени сведения, по отношение цената на плановете от тарифната линия Unlimited ще бъде приложено увеличение от 1,00 лв. с ДДС, което не превишава натрупания процент на инфлация за периода от февруари до декември 2021 г., а месечната абонаментна цена на телевизионна услуга EON няма да бъде индексирана.

Също така, от търговеца ни е предоставена информация, че няма да бъдат индексирани абонаментните цени на договорите, които са сключени след 01.01.2022 г. С оглед на тези обстоятелства е видно, че предвиденото от БТК ЕАД увеличение на абонаментните цени за услуги е в съответствие с клаузата, регламентираща индексацията.
 
- Бившата пиарка на Комисията Габриела Руменова твърди сте я освободили неправомерно. Тя ви обвинява в злоупотреба с власт и други порочни практики. Поради каква причина първо решихте да я направите деловодител, а след това я съкратихте?
 - Към момента има висящо дело по въпроса в съда и не бих коментирал преди да е налице влязло в сила решение.
 
Интервю на Явор БЕЛЧЕВ, БЛИЦ