Към 17:00 часа концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово продължава да е висока, съобщиха от РИОСВ - Стара Загора.
Все още е в сила оперативния план, с цел опазване здравето на населението на града.
Eкспертите на РИОСВ – Стара Загора осъществяват контролни проверки в енергийния комплекс «Марица изток» във връзка с изпълнението на издадената от директора заповед. Към момента продължава поетапното извеждане на мощности, работещи без сероочистващи инсталации.
Извършваният контрол от останалите пунктове за контрол качеството на въздуха в цялата Старозагорска област не показват превишения на средночасовите норми на наблюдаваните замърсители. /БЛИЦ