250 декара, от които 80 дка неожънати ниви, а останалите – сухи треви и ожънати стърнища, изгоряха при пожар в землището на с. Скутаре, Пловдивска област, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Пловдив.
Площите са частна собственост. До момента не е установен причинителят на пожара. Експерти от РИОСВ – Пловдив направиха проверка и дадоха предписания на кмета на община Марица, на чиято територия е с. Скуаре, да задължи кметовете на съставните селища да обявят на публични места заповедите, с които се забранява паленето на стърнища и площи със сухи трева. На кмета на с. Скутаре е дадено предписание да задължи собствениците на житни ниви и площи със сухи треви да направят противопожарна ивица около тях. От РИОСВ-Пловдив припомниха, че съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), всички юридически и физически лица, както и собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата. При нарушения, съгласно ЗООС, глобите за физически лица са от 100 до 6000 лв, за юридически – от 1000 до 20 000 лв. По Закона за почвите санкцията е от 250 до 1000 лв. Паленето на стърнища е вредна практика, която разрушава хумуса на почвата, изгаря и унищожава всички органични съставки, микро и макрооргавнизми, насекоми, които подпомагат почвообразуващия процес. В пожарите се унищожават гнездана птици и загива полезен дивеч. При паленето на сухи треви и стърнища се замърсява и въздухът, коментираха експерти от РИОСВ. /БЛИЦ