България ще поиска средства от Европа по механизма за гражданска защита при бедствия и аварии, за да се възстановят щетите след потопа в общините Карлово, Калояново и Марица, стана ясно след правителственото заседание днес.

Тази помощ обаче още не е поискана и не се знае кога ще бъде поискана, каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясен и размерът на щетите, нито колко пари ще отпусне държавата, но ресурс има, като само в комисията по бедствия и аварии са налични 35 млн. лв., обясни Демерджиев.

Помощите ще се отпускат поетапно, след като се изчислят щетите. В момента в карловските села Каравелово, Богдан и Слатина общината раздава хранителни пакети, осигурени от дарения. Предстои в бедстващите селища да бъдат закарани и минерална вода и консервирани храни от държавния резерв.

Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи пък ще осигурят жилищни контейнери за хората, чиито жилища са най-пострадали. Освен това държавата ще отпусне и строителни материали за поправка на къщите.

В заседанието на кабинета взеха участие и кметовете на засегнатите общини. Пострадали са и 3 детски градини, но децата ще бъдат преместени в други за началото на годината, увери кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов.

Д-р Кабаиванов представи пред правителството доклад след първоначалния оглед на щетите от природното бедствие. Според него, вследствие на пороите в селата Каравелово, Богдан и Слатина, напълно разрушени са 6 жилища, частично разрушени са 84 жилища, необитаеми са 50 жилища, наводнените къщи са 342. Най-пострадала обаче е общинската пътна инфраструктура. Общата площ на съсипаните от бедствието улици и пътища е 183 645 кв. м.

Разрушени са и 21 моста в и между населените места. Пострадали са и читалищата в селата Богдан и Каравелово. Община Карлово ще изготви и предаде на правителството списък с пътища и мостове, които най-спешно трябва да се възстановят, като държавата ще помогне финансово и с експерти.

Сред спешните мерки, които д-р Кабаиванов е предложил на правителството са осигуряване на 24 химически тоалетни в засегнатите населени места, изграждане на 7 моста в и между селата, осигуряване на  трошено-каменна настилка за аварийни ремонти на пътната мрежа  по около 1000 куб. м. на депа до с. Слатина, с. Каравелово и с. Богдан. В момента тече уточняване на местата, където ще бъдат разположени химическите тоалетни.

В отговор на молба от община Карлово, ръководството на УМБАЛ „Проф. Александър Чирков“ – София, ще изпрати два мобилни екипа с лекари, които да дежурят в следващите дни в селата Богдан и Каравелово. Екипите ще извършват профилактични прегледи, но ще реагират и на спешни случаи.