Продължава издирването на Георги Иванов Бойчев и Недялка Колева Бойчева от с. Малки Воден, общ. Маджарово и Васко Иванов Делев от с. Иваново, общ. Харманли, изчезнали при бедствието в Хасковска област, съобщиха от пресцентъра на МВР. Остава и обявеното бедствено положение в област Хасково.
През изминалото денонощие продължи провеждането на операции за ликвидиране на последиците от наводнението в с. Бисер, Харманли и Свиленград. През светлата част на денонощието екипите на ГДПБЗН изпълняват задачи по отводняване на сгради, сушене на мокри съоръжения и разчистване на терени. <br /> <br /> Агенцията по храните извършва доставка на храни и събиране на умрели животни от района. Екипите на БЧК разпределят помощи, облекла, обувки, завивки, легла и оборудване на фургоните за нуждаещите. Горско стопанство - Хасково снабдява с дърва за огрев местното население. <br /> <br /> Полицейските органи продължават охраната на домовете и имуществото на населението &ndash; до този момент няма данни за посегателства от мародери. Все още продължава издирването на останалите трима човека, изчезнали при бедствието. <br /> <br /> Продължават действията по овладяване на обстановката при язовира на с. Елена, обл. Хасково. Установен е пост за 24-часово наблюдение и сигнализация за евентуални опасности и за оповестяване на населението при необходимост. За да се постигне изпускането на водите от язовира е разчистен отводнителния му канал. Продължава работата по укрепването на дигата на язовира.<br /> <br /> <br />