На възрастен хасковлия, който беше дошъл в касовия салон да си получи първата пенсия, му стана зле, като видя дребните банкноти, които му наброиха на гишето.
 Преди да вземе банкнотите в ръце, човекът пребледня, олюля се и се наложи няколко мъже от опашката да го хванат, за да не падне. Други пенсионери извикаха Бърза помощ и дежурният екип пристигна след няколко минути. Лекарите отведоха човека до линейката и го откараха в болницата, за да го стабилизират. /Тодорка Николова, БЛИЦ