Парламентът остави действащия текст от Изборния кодекс, който не позволява образуване на избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулските представителства.

Предложението за отмяната на този текст беше отхвърлено от пленарната зала. Това обаче не се случи от първия път.

Първоначално депутатите приеха текста с 99 гласа "за", без "против" и с 39 "въздържали се".

Впоследствие от ГЕРБ СДС поискаха прегласуване и текстът бе отхвърлен със 101 гласа "за", 64 "против" и с 44 "въздържали се".