Една отлична международна полицейска операция, ръководена от българските власти, доведе до нанасянето на сериозен удар върху голяма група фалшификатори – обяви в София директорът на Европол Роб Уейнрайт Според анализите на Европол, групата е разпространила повече от 82 000 подправени евро банкноти. Фалшивите пари с номинал 100, 200 и 500 евро са с обща стойност над 16 милиона евро.
&laquo;В резултат на работата на съвместен разследващ екип българската полиция, подкрепена от испански експерти от Генералния комисариат към Съдебната полиция, разследващ банкови измами, Европол и Евроджъст миналата седмица разбиха престъпна група от 17 души, разпространили повече от 82 000 подправени евро банкноти. Фалшивите пари, с обща стойност над 16 милиона евро, са били разпространявани на територията на цяла Европа от 2005 г. насам.&raquo; С тези думи започва официалното съобщение, публикувано на страницата на Европол.<br /> <br /> Резултатите от операцията бяха представени на пресконференция днес в присъствието на министъра на вътрешните работи Михаил Миков, директора на Европол, президента на Колегията на Евроджъст, генералния комисар на МВР, директора на разследващото звено към испанската национална банка и представители на българската и испанска прокуратури. <br /> <br /> &ldquo;Това беше една отлична международна полицейска операция, ръководена от българските власти, която доведе до нанасянето на сериозен удар върху голяма група фалшификатори. Признателен съм на всички, които участваха в операцията и съм доволен, че Европол можа да помогне чрез ценни оперативни анализи, техническа подкрепа и координиране. Тази операция също така е и успешен пример за потенциала на законодателството на ЕС на Съвместните разследващи екипи&rdquo;, каза Роб Уейнрайт, директор на Европол. Той добави, че Европол е подпомогнал операцията с оперативни анализи, координация и обмен на информация, съдебна, техническа и оперативна подкрепа на място. Фалшификатите с номинал от 100, 200 и 500 евро, напечатани и разпространени от криминалната група, са били разпространявани предимно в Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция и Холандия, засягайки обаче целия Европейски съюз.<br /> <br /> Съвместно в София отбелязваме този важен успех. Той е доказателство за усилията на България в борбата с международната организирана престъпност. Сигурен съм, че той ще ни поощри за още по-успешни реализации в бъдеще &ndash; отбеляза директорът на Европол.<br /> <br /> Министър Миков изрази твърдата воля на България за взаимодействие с европейските партньори, което да гарантира пространство на свобода и сигурност на всички граждани на ЕС. Ще положим още повече усилия за попълването на информационните бази на Европол по линия на противодействието на тероризма и организираната престъпност &ndash; заяви вътрешният министър. Той изказа специална благодарност на ВКП, Окръжната и Апелативната прокуратура в Пловдив. Показахме един нов дух на сътрудничество между двете институции, без който постигането на ефективни присъди би било невъзможно. Министърът изрази увереност, че доброто взаимодействие на криминална полиция, разследващи полицаи и прокурори в този случай ще бъде силен импулс за още по-резултатни действия.<br /> <br /> Престъпните организации могат да се считат за разкрити, едва когато имаме осъдителни присъди. Така действа системата в демократичните общества &ndash; подчерта и президентът на Колегията на Евроджъст Хосе Луис Лопес да Мота. Постигнатите при тази операция резултати залагат висок стандарт, който трябва да следваме и в бъдеще. Съвместните екипи за разследване са едно ново, мощно средство за борба с организираната престъпност. През 2009 година Евроджъст е препоръчала създаването на такива екипи в 21 случая, а България участва в 4 от тях. Това е доказателство, че страната ви е на &laquo;предната линия&raquo; - подчерта да Мота.<br /> <br /> България не е нов, а равноправен член на ЕС, така гледа на нас Европа, заяви генералният комисар на МВР Павлин Димитров. Като гост на честванията на 10-годишнината от създаването на Европол той пръв е приел в Хага поздравленията към страната ни за добре свършената работа. Генералният комисар съобщи, че при посещението е обсъдил перспективите за мястото и ролята на българската полиция в Европол и е получил подкрепа за по-нататъшното обучение и подготовка на наши експерти &ndash; особено в сферата на оперативния анализ. Той поздрави всички екипи, работили за успешното финализиране на операцията в Пловдив. Те доказаха, че умеем да работим в условията на конспиративност и по правилата на досъдебния процес &ndash; подчерта Димитров. <br /> /БЛИЦ