През 2015 г. със заповеди на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки „експулсиране”, „отнемане на правото на пребиваване” и/или „забрана за влизане в страната” на 29 лица, съпричастни към дейността на терористични организации.Това се посочва в годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2015 година, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.
В доклада се посочва още, че през изминалата година няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани в състава на екстремистки и терористични структури, опериращи на територията на държави, където се водят военни действия. От ДАНС отбелязват, че през 2015 г. миграционният поток през Република България остава значителен, основно транзитно преминаващ от Близкия изток и Афганистан към Западна Европа.

От годишния доклад става ясно, че през 2015 г. са проведени 17 130 интервюта с чужденци. За част от лицата е мотивирана оценка, че с действията си могат да поставят в опасност сигурността или интересите на българската държава, като по отношение на 181 кандидати за особена закрила са предприети мерки за недопускане легализиране на пребиваването им в Република България.


Със заповед на председателя на Агенцията са наложени принудителни административни мерки (ПАМ) „експулсиране”, „отнемане на правото на пребиваване” и/или „забрана за влизане в страната” на 25 лица за съпричастност към незаконна миграция. От ДАНС обръщат внимание, че терористична опасност за Република България остава висока, независимо че през изминалата година не е придобита конкретна и достоверна информация за планиран и подготвян терористичен акт срещу обекти на наша територия или срещу български интереси зад граница.

Актуална остава оценката за възможност за планиране на терористичен акт в България или за ползване на територията на страната като логистична база за подготовка на терористични посегателства срещу чужди интереси. Нараства вероятността при атентати в чужди държави да бъдат увредени животът и здравето на намиращи се там по различни поводи български граждани.