Съмнителни схеми, свързани с целенасочено раздаване на обществени поръчки за милиони левове  се разиграват в Министерство на отбраната, научи БЛИЦ от свои източници в правоохранителната система на държавата.

Медията ни узна, че ключова роля в разпределението на огромни парични потоци играе Аделина Николова. Въпросната госпожа заема длъжността Директор на дирекция Обществени поръчки във военното ведомство.

Според наши източници от години, Николова демонстрира особено близки отношения с генерал Митко Григоров и постоянния секретар Антон Ластраджиев.

Първият от тях задава заявките, по които се правят обществените поръчки, а вторият ръководи Съвета за приемане на техническите им изисквания.

Григоров е на високата длъжност, която се определя с "висок корупционен риск" от цели 10 години. Ластраджиев ръководи администрацията втора петилетка.

Трите лица са се окопали толкова дълбоко в системата, че не могат да бъдат помръднати дори с танк. През това време министрите на отбраната прелитат като гълъби от кабинетите си, но триото Николова-Ластраджиев и Григоров стоят като ястреби по апетитните си гнезда, от които разпределят сделките.

Госпожата започва деня си с чаша прясно кафе, което има табиета да допълва с по-силни напитки при Началника на отбраната. Според вътрешноведомствени източници, през работно време имала навика да присъединява към компанията си в сладки раздумки с Ластраджиев в още по-приятната задушевна обстановка, а понякога и след това в хубави столични ресторанти.

Влиянието на тримата вероятно е толкова силно, че който е да е служител, трудно може да се опълчи.

Интересното в случая е, че на кариерата и бързото израстване на Николова могат да завидят всички простосмъртни чиновници.

Без да има нито ден стаж като държавен служител, от идването си в МО по заместване през 2015 година, само 4 години по-късно без официален конкурс е назначена за директор на Дирекция Отбранителна аквизиция.

Твърди се, че първото й назначение е с помощта на зам.-военен министър, е на длъжност държавен експерт, за което съгласно регистъра на длъжностите в държавната администрация, се изисква ранг Втори младши и минимум 5-годишен стаж в областта, което тя не притежава.

През 2017 година, с встъпване в длъжност на новото правителство през м. май, Николава получава нова порция подкрепа, която я извежда отново без официален конкурс, от м. септември 2019 г. на вакантната длъжност зам.-директор, а месец по-късно вече е назначена за изпълняваща длъжността директор в министерството.

Г-жа Николова е назначена за изпълняваща длъжността директор, защото няма как да покрие изискванията за тази висока длъжност (ранг Пети стаж и седемгодишен стаж).

И може би всичко това щеше да бъде заметено под килима, ако Николова не беше се развихрила при раздаване на обществени поръчки с огромен държавен ресурс.

За две от тях, които продължават да са обект на обосновани подозрения и с които се очаква да се заемат контролните органи, ще се спрем по-подробно в настоящата статия.

Първата обществена поръчка касае осигуряването на полеви обувки за Българската армия.

Началото на публичното възлагане стартира през 2022 година, но към момента все още странно защо не е приключило.

Според нашите източници, Николова се е намесила в работата на комисията, което е довело до обжалване и на двете решения на комисията за определяне на фирма изпълнител.

Изключително съмнение буди несъответствието на предлаганите обувки от класираната на първо място фирма с техническите изисквания на възложителя.

В хода на работата на комисията, един от нейните членове изразява особено мнение във връзка с предоставената обосновка от страна на участника, предоставил по-благоприятна оферта.

Възложителят връща предложения от Комисията доклад за ново разглеждане, но новото решение отново е взето с особеното мнение на юрисконсулта.

Върховният административен съд намира, че изводът на КЗК за наличие на допуснати от Комисията нарушения и непълноти, които са се отразили върху законосъобразността на решението на възложителя, и дава указания за ново разглеждане. 

След решението на ВАС, Комисията отстранява участника с най-ниска оферта, но отново с особено мнение, този път от представителя от отдел Логистика.

Налага се отново намесата на Николова, тъй като фаворизираната фирма, е отстранена. Отново "компетентността" й лъсва и вместо да се намали количеството на обувките заради по-високата цена от класирания участник, то поръчката директно е прекратена с мотив, че всички класирани оферти надвишават финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури.

След странните маневри на преден план изникват два въпроса!

Първият - как ще се даде възможност на друга фирма, различна от предварително смяната за фаворит, да достави по-малки количества обувки?

Вторият - имало ли е и къде е отишло предвиденото в такива случаи нерегламентирано възнаграждение, след като поръчката е била изненадващо анулирана?

По този начин отново военнослужещите ще бъдат отново без обувки!

Втората обществена поръчка, от която прозира намесата на влиятелната чиновничка, е за снабдяването на Българската армия с храна през 2019 година.

Преди 5 години същата госпожа е прекратила откритата процедура за избор на изпълнител в 12 особени позиции.

Няма открита нова обществена поръчка, която да запълни тази празнота. И на практика се получава така, че войската сама трябва да си организира поръчките за храна, без естествено да има нужната компетентност за това.

Експерти са на мнение, че в този случай обща поръчка ще балансира цените поради мащаба си и това е най-малкото, което ще допринесе за удовлетворяване на тази важна потребност за армията.

Но реалността е такава, че проблемът с доставката на храна, остава нерешен, което поражда съмнения за нечисти практики.

Какво се крие в тези действия и бездействия никой не може да каже, но явно някой има интерес централна поръчка да не се провежда.

Крайно време е контролните органи да разследват въпроса защо толкова дълго време армията се храни по един нестандартен и незаконосъобразен начин и всеки се спасява по отделно.

Ще позволят ли службите армията да прилича на разграден двор, след като доброволно нарязахме оръжията, сега има опасност малкото ни останали войници да останат гладни и боси!

БЛИЦ ЩЕ СЛЕДИ ГОРЕЩАТА ТЕМА И ЩЕ ДАВА НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДОБНИ БЕЗОБРАЗИЯ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук