Агенция „Митници” образува четири дисциплинарни производства срещу митнически служители в Митница-Бургас за създаване на условия за манипулиране на данни и за извеждане на акцизни стоки без контрол в данъчен склад Нефтопристанище „Росенец“ на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Проверката в склада на &bdquo;Росенец&ldquo; е правена в продължение на два месеца от февруари. Тя проследила как работят точките за контрол и констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на Наредба № 3. Поставени са над 900 митнически пломби. Резултатите от извършената проверка показват, че поставените уреди коректно подават информация към системите на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;. На тази база на 11 април 2013 г. на данъчен склад Нефтопристанище &bdquo;Росенец&ldquo; е издаден Акт за съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). <br /> <br /> В същия ден обаче, след като в координационния център в Централното митническо управление (ЦМУ) в София е констатирано, че едно от вече поставените устройства работи на тестови режим, служители от ЦМУ проверяват съответното устройство и установяват, че някои от поставените митнически пломби са подменени, други липсват, а метрологични стикери са пробити. По тази причина митническите служители веднага започват проверка на място на всички контролни точки.<br /> <br /> Измервателната система в съответната контролна точка съдържа разходомер, трансмитер и контролер. Трансмитерът преобразува електрическите сигнали в цифрови. Контролерът получава от трансмитера тези сигнали и въз основа на заложени стандартизирани таблици и коефициенти извършва преизчисленията, необходими за получаването на данните в съответните мерни единици и ги предава на индустриалния контролер в Интегриращите комуникационни устройства за наблюдение и контрол (ИКУНК). При промяна на тези елементи за преизчисление се изкривяват данните от измерването. <br /> <br /> За да се предотврати манипулирането на средството за измерване, се пломбират всичките му елементи. При ситуация, в която някои от елементите на измервателната система са оставени без митнически пломби в продължение на дни, данните, които се предават към индустриалния контролер в ИКУНК, биха могли да бъдат манипулирани и се счита, че в точката за контрол няма средство за измерване и контрол. Следователно за този период не се допуска въвеждане и извеждане от данъчните складове на акцизни стоки.<br /> <br /> След тези разкрития на 12 април отдел &bdquo;Вътрешно разследване&rdquo; в ЦМУ започва проверка в Митница-Бургас. Проверката установява, че на 5 април от &bdquo;Лукойл Нефтохим Бургас&rdquo; АД немотивирано са поискали от началника на Митница-Бургас свалянето на няколко митнически пломби, както и за пет дни определени уреди да преминат от работен в тестови режим. Установено е, че в продължение на дни контролните точки са оставени без митнически пломби и без митнически контрол, като по същото време са извеждани големи количества продукти от данъчния склад, а в последствие показателите на уредите са нулирани. <br /> <br /> Веднага е образувано дисциплинарно производство, по което Дисциплинарният съвет на Агенция &bdquo;Митници&rdquo; е констатирал, че между 8 и 12 април т.г. действията на митнически служители в данъчен склад Нефтопристанище &bdquo;Росенец&ldquo; по разпломбиране и пломбиране на точки за контрол не попадат в нито една от нормативно предвидените видове проверки. С намесата си служители на Митница-Бургас са създали условия за извеждане на акцизни стоки без нормативно изискуемата надеждност и достоверност на данните, предавани към системата на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;. <br /> <br /> Констатирани са предпоставки за унищожаване, подмяна и манипулиране на документи и са установени документални липси и несъответствия. Установено е неспазване на административни процедури, което създава възможност за манипулиране на данни. Така митническите служители са направили безсмислени актовете за съответствие, издаден на склада и са попречили на Агенция &bdquo;Митници&ldquo; да ги приведат в съответствие със закона. Припомняме, че тъкмо заради въвеждането на системата за контрол в &bdquo;Лукойл&ldquo; в началото на миналата година лицензът на компанията беше отнет, след което се стигна до скандал на държавно ниво.<br /> <br /> &bdquo;По никакъв начин и в никаква ситуация Агенция &bdquo;Митници&rdquo; няма да позволи каквито и да е опити за саботиране на твърдата политика за привеждане на всички икономически оператори към изискванията на закона и тяхното безусловно равенство пред него&ldquo;, категорични са от агенцията. <br /> &nbsp;