Четири са основните схеми за кражба на жилища, които продължават да действат безотказно, твърдят полицаи и нотариуси.
Имотната мафия се домогва до домовете на хората въпреки някои мерки, които бяха взети - нотариусите получиха достъп до две ключови системи - за личните документи на МВР и регистъра &quot;Население&quot; към Министерството на регионалното развитие и благоустройств, пише&nbsp; &quot;Монитор&quot;. <br /> <br /> Така те могат, а и са длъжни, когато някой отиде при тях и поиска да упълномощи друг да продаде апартамента му, да проверят дали личната му карта е истинска. Достъпът до втората система пък им дава възможност да проверяват данните в удостоверенията за наследници.<br /> <br /> Въпреки това организираната престъпност е достатъчно упорита и изобретателна и успява да прилапа домовете на болни, самотни или просто измамени хора.<br /> <br /> Един от способите, може би най-сигурният за мошениците, си остава <strong>кражбата на подпис за пълномощно</strong>. <br /> <br /> Тази схема е изключително популярна и много трудна за хващане, защото собственикът на имота се подписва на празен лист, който е сложен между други документи, а след това оформен като пълномощно. Експертизата по-късно показва, че подписът действително е на собственика на жилището и така той изпада в ситуацията да доказва, че е бил измамен да се подпише. Това обаче е трудно доказуемо.<br /> <br /> Най-уязвими са възрастни и самотно живеещи хора, които стават жертви на &quot;социални работници&quot;, те им предлагат да подпишат документи за помощи на празен лист, а после подписът им се използва за съставяне на фалшиви документи.<br /> <br /> Вариант на схемата с откраднатия подпис е сканирането му от съществуващ документ и пренасянето му върху фалшивия.<br /> <br /> Друг начин за задигането на жилище е чрез <strong>фалшиво завещание</strong>. Той се използва от мошеници, които след смъртта на хора без наследници се явяват пред нотариус и заявяват, че са се грижили за тях, преди да починат. Показват саморъчно написано завещание, че възрастният човек иска именно този да наследи апартамента му. <br /> <br /> Това завещание може да е както абсолютно фалшиво, така и подписано от собственика незнайно по какъв начин - може да не е разбирал какво подписва или пък да е бил неадекватен в този момент. Ако нотариусът издаде удостоверение на човека, който носи завещанието, с него той в общината може да извади удостоверение за наследници и данъчна оценка на имота.<br /> <br /> С тези документи той ще може отново да отиде при нотариус, който вече да впише завещанието, а човекът да си извади нотариален акт и така официално да стане собственик на имота. И ако все пак се намерят някакви наследници на починалия, докато те разберат и подадат жалба срещу измамника, имотът вече е препродаден няколко пъти и обикновено накрая е станал собственост на добросъвестен купувач.<br /> <br /> Схемата с <strong>неистинския предварителен договор</strong> също използва сканирането на подписа на собственик на жилището от истински документ върху фалшив. Това позволява изповядването на сделка, при която някой &quot;бушон&quot; успява да продаде имота на починал или психически неуравновесен човек. Делата, които водят наследници да си върнат апартамента, продължават с години и невинаги са успешни, защото и в тези случаи той се оказва преподаден няколко пъти, докато не е станал собственост на добросъвестен купувач. <br /> <br /> Макар и редки, но все пак има случаи, когато имотната мафия успява да придобие жилището на психоболни направо чрез тормоз да се подпишат, че го продават. Същото се случва и с наркозависими, които имат големи дългове към лихвари. Ако жилището не е само тяхна собственост, те са принудени да участват с схема на измама, чрез която успяват да продадат и своята, и чуждата част. <br /> <br /> Полицаи, които се занимават с жилищни измами, констатират, че масово използваният преди години номер с фалшивата или подправена лична карта вече не минава заради достъпа на нотариусите до системата на МВР за документи за самоличност, а и все повече нотариуси подавали сигнали за нередности. <br /> <br /> Все пак има съмнения, че някои от тях продължават да си затварят очите пред номерата на имотната мафия. Извършването на имотни измами обаче вече не е толкова лесно, колкото беше преди, твърдят запознати. <br /> <br /> Сравнително <strong>новият хит на измамите с имоти на чужденци, </strong>които са си купили у нас апартаменти, къщи, парцели или офиси - също. При тях жертви обикновено са англичани, италианци, ирландци и испанци, които са загубили имоти по Черноморието, в планинските ни курорти и в София. <br /> <br /> Преди да влезем в ЕС, по нашето законодателство чужденците можеха да купят недвижим имот у нас само ако регистрират фирма. Собствениците на дружества не развиват търговска дейност и живеят предимно в чужбина. Внасят нулеви годишни финансови отчети и така попадат в полезрението на измамниците, които виждат, че даден имот не се обитава. <br /> <br /> От Търговския регистър мошениците сканират подписите на собствениците на фирмите и ги пренасят на фалшиви документи. После например вкарват нов &quot;управител&quot; с разпоредителни права да продава активите на фирмата. И той ги продава, а истинските собственици разбират, че вече нямат имот, доста по-късно. <br />