Районна прокуратура в Троян е внесла в съда обвинителен акт срещу касиерка за присвояване на над 32 хиляди лева. Това съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

За периода от 1 декември 2010 г. до 31 юли 2016 г. М. Б. в Троян, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на касиерка на ВСК (Взаимоспомагателните каси) при КТ "Подкрепа" към "Балканфарма Троян" АД, противозаконно е присвоила сумата, представляваща членски внос на 36 броя членове на ВСК.

От 2010 г. до лятото на 2016 г. обвиняемата е съвместявала работата си на председател и на касиер на ВСК при КТ "Подкрепа" при "Балканфарма Троян" АД. Съгласно правилника на ВСК минималният размер на месечния членски внос бил 10 лева, а максималният размер на отпускания кредит бил 1000 лева, с максимален срок на погасяване от дванадесет месеца.

В края на 2012 г. е осчетоводила част от поверените й пари по неверен начин. За целта направила дубликат на личните картони, които предоставяла при ревизиите.

Така за периода от 1 декември 2010 г. до 31 юли 2016 г. обвиняемата е присвоила парите от получен от членове на касата, но не внесен от нея по разплащателната сметка, членски внос и от изтеглени от разплащателната сметка суми по заявени кредити от членове на касата, но непредадени на кредитополучателите. Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.