Районната прокуратура в Бургас проверяват сигнали на непълнолетни лица, които се оплакват от агресия от страна на Стоян Тончев. Става въпрос за Стоян Тончев, който изповядва идеите на банкера беглец Цветан Василев и често се изразява като морален съдник в медиите.


Стоян Тончев

Ето какво съобщиха от Прокуратурата на република България:


Районна прокуратура – Бургас възложи на ръководителя на ЦПЗ „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас извършването на проверка, при която да бъде преценено налице ли са основанията за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване по отношение на Стоян Т.
Районна прокуратура – Бургас възложи на ръководителя на ЦПЗ „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас извършването на проверка, при която да бъде преценено налице ли са основанията за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване по отношение на Стоян Т.

Проверката е възложена след получени сведения от непълнолетни жители на град Поморие, които са подадени в РУ на МВР. Излагат се данни, че Стоян Т. е проявявал агресия спрямо същите непълнолетните лица, държал се превъзбудено и неадекватно пред други граждани, и пред служители на МВР, които са го посещавали във връзка с подавани от него сигнали на телефон 112.

В постъпили от служителите на МВР докладни записки се сочи, че съществуват данни за обостряне на психическото състояние на Стоян Т. Изложено е предложение спрямо него да бъдат предприети необходимите мерки за принудителното му лечение.

При проверката Стоян Т. ще бъде прегледан от специалист – лекар психиатър, разполагащ със специални знания, за да установи касае ли се за лице с психично разстройство, изпаднало в състояние, което представлява пряка и непосредствена опасност за собственото му здраве или живот, както и за здравето и живота на други лица. Действията на Районна прокуратура – Бургас са извършени в изпълнение на правомощията й по Закона за здравето.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!