83 регистрационни табели на МПС-та са открити в общо 6 автоморги на територията на област Ловеч при масирани проверки с участието на служители на ОД на МВР-Ловеч, ТД на НАП-Ловеч и РИОСВ - Плевен.
Част от регистрационните номера са на откраднати или изгубени автовозила. Предстои изземването им. Служителите на ТД на НАП Ловеч са съставили констативни протоколи, а експертите на РИОСВ- Плевен 6 протокола с предписание за съобразяване на дейността с изискванията на Закона за управление на отпадъците, съобщи днес Габриела Тодорова, регионален говорител на МВР-Ловеч. <br /> Според нея проверките са били във връзка с Постановление № 1191/09 г. на Окръжна прокуратура - Ловеч на 18 и 19 юни 2009 г. за времето от 09.30 ч до 16.30 ч по линия на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, и Наредба № 7 за хигиенните изисквания и здравна защита на селищната среда. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b>