Полицай от Благоевград няма да бъде наказан за това, че е спал в патрулката през нощта. Административният съд отмени заповед, с която на младши автоконтрольор И. К. е наложено порицание за 6 месеца.


При преглед на видеофайловете от служебен автомобил е било установено, че по време на едно от дежурствата за времето от 3,37 часа до 4,52 часа спи в купето, за времето от 6,11 часа до 7,09 часа седи, а на второ дежурство от 1.42 часа до 1.59 часа и от 2.04 часа до 6.31 часа спи в служебния автомобил.

През тези периоди, докато е наряд, не е извършвал контрол на пътното движение и не е изпълнил служебните си задължения. Съдът обаче преценява, че при издаване на заповедта за наказание има пропуски. Не било посочено мястото и обстоятелствата при извършване на нарушението.

Според вътрешни инструкции в МВР било възможно полицаят да осъществява пътен контрол чрез наблюдение на движението или видимо присъствие.

По делото не се установило през интервала от време, през който служителят е бил в патрулката, да са преминавали други автомобили, липсват и доказателства за наличие на лица или МПС, нарушили правилата за движение, на които да не е осъществен контрол, и той да ги е оставил да извършат нарушения на правилата за движение, без да реагира. Заради това магистратите са отменили наказанието на катаджията. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.