Апаши разграбват необезпокоявано и безнаказано бившата експлоатационно-административна сграда на гара Подуяне-разпределителна, известна сред железничари като „средния район”.
За това сигнализираха потресени читатели на &bdquo;Железопътен вестник&quot;. Допреди няколко месеца в сградата се помещавали търговските канцеларии на обявеното за приватизация дружество &bdquo;БДЖ-Товарни превози&rdquo; и диспечерски пост на НК &bdquo;Железопътна инфраструктура&rdquo;. <br /> <br /> След като закриват експлоатационното звено и сградата остава без наблюдение, апашите още в първите дни я опожаряват, а впоследствие системно и ежедневно орди от цигани, въоръжени с всевъзможни инструменти разкостват сградата.<br /> <br /> В момента в нея все още се намира функциониращото релейно помещение на осигурителната инсталация на западната част на гарата, което командва стрелки и сигнали от западната част на &bdquo;Подуяне-пътническа&rdquo; до централната част на гара &bdquo;Разпределителна&rdquo;. <br /> <br /> За да не попадне и това помещение под апашките удари, от НК &bdquo;ЖИ&rdquo; монтирали сигнално-охранителна техника, но тя не пречи по няколко пъти месечно скъпо струващи кабели да изчезват мистериозно. <br /> <br /> <br />