Окръжен съд – Бургас наложи наказание от 6 месеца „Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 500 лв. на Тодор Т., дал подкуп на трима полицейски служители, за да не му напишат акт за извършено от него нарушение на Закона за движение по пътищата. Съдът отложи изпълнението на  наложеното наказание за изпитателен срок от три години.
 
Окръжен съд – Бургас призна Тодор Т. за виновен в това, че на 14. 12. 2018 г., около 14.50 часа, в гр. Айтос, дал подкуп - парична сума от 60 лева, на длъжностни лица – полицейски служители,  за да не извършат действия по служба. Двама от тях да не изпълнят служебните си задължения при констатиране на извършено правонарушение по чл. 6, т. 1 от ЗДвП:
 
„Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка“, а именно своевременно да докладват за него в РУ на МВР – Айтос, а третият да не изпълни служебните си задължения, като не състави фиш на Тодор Т., във връзка с извършеното от него нарушение, установено в момента на осъществяването му.
 
Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана или протестирана пред въззивна инстанция в 15-дневен срок.