Няколко месеца след лятото на 2018 г., когато МВР и прокуратурата разкриха 6 нелегални фабрики за производство на безакцизни цигари, контрабандата от южните ни съседки стана основен източник за захранване на вътрешния черен пазар.

Към настоящия момент няма данни за възобновяване на нелегалните производства в страната. От края на 2018 г. организационният и финансов ресурс на контрабандистите е насочен към разработването на каналите от Гърция и Турция, което се доказва и от данните за консумираните и заловени количества нелегални цигари в страната от  началото на 2019 г.
В зависимост от страната на произход, контрабандната стока преминава през различни схеми на разпространение, за да стигнеe до българския нелегален пазар.

Основният канал през българо – турската граница:

На границата между Република България и Турция се намира един от най-натоварените в света и най-натовареният в Европа ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“. През него преминават годишно близо 5 млн. пътници и стотици хиляди превозни средства.
Предпочитаните за пренасяне по този канал са тънките цигари от марките Karelia slims и ОМЕ.

Закупените напълно легално цигари, но без акциз и ДДС в магазини за безмитна търговия от турската страна на границата са на многократно по-ниски цени за същите цигари на легалния пазар в България.  Това е предпоставката за масово пренасяне през граница на огромни количества цигари и организирането на т.нар. „мравешка контрабанда“. Този вид контрабанда е трудна за пресичане, тъй като тя се осъществява в по-малки количества от много хора, индивидуално или организирани в малки групи. Пренесените цигари впоследствие се продават директно на черния пазар на дребно или на прекупвачи, които впоследствие организират пренасянето им във вътрешността на страната. Отдавна известен факт е, че мравешката контрабанда е източник на препитание на много хора с ниски доходи от района на Свиленград.
          
 

       
 
Предпочитанията се дължат основно с това, че тези марки са разпознаваеми за българския потребител, а компактните опаковки на тънките цигари позволяват по-лесното им пренасяне през граница при по-нисък риск за нарушителите.  От началото на годината, обемите на пренасяните нелегално цигари по това направление значително са се увеличили и вече захранват не само черните пазари на пограничните области като Кърджали, Хасково и Бургас, но стигат и до области в Централна и Северна България, където все по-често се срещат такива марки тънки цигари с обозначения, доказващи безмитния им произход. 
 
По-големи пратки нелегални цигари през контрабандни канали от Гърция:
        
Каналите за контрабандиране на цигари от Гърция функционират по различен начин. В случая папиросите, предназначени за нелегалния пазар на България са в много по-големи количества. Това се потвърждава и от факта, че големите пратки заловени нелегални цигари от органите на МВР и Агенция „Митници“ на територията на страната от края на миналата и началото на тази година  са с установен произход от Гърция.   

Контрабандата на цигари, която захранва българския черен пазар от Гърция преминава през места на границата с България, където няма установен официален контролно-пропускателен режим или т.нар. „зелени граници“, както и през КПП „Кулата – Промахон“.
        
Тези нелегални цигари се произвеждат най-често в нелегални фабрики, установени на територията на Гърция, но се установяват и количества, отклонени от заводите на легални гръцки производители. От там се товарят в товарни МПС, включително автовози, както и в по-малки  транспортни средства. Големите камиони,  преминават през КПП „Кулата“ с направление складови стопанства по покрайнините на София, откъдето най-често се преразпределят из страната. По-малките /бусове и пикапи/ минават предимно през зелена граница в труднодостъпни райони, в обезлюдените родопски общини, граничещи с Гърция.
 
Основните марки нелегални цигари по това направление на контрабандата, установени на територията на страната през последните шест месеца са: ROYAL blue, COOPER, Marble, KARELIA blue, REGINA red и RONE de luxe. Всички тези марки са разпространени и генерират голяма по обем нелегална търговия на територията на страната, както в големите градове, така и в малките общини.

Преди 10 дни 600 000 къса нелегални цигари от гръцките марки REGINA и Karelia бяха заловени от МВР чак във Варна, а седмица преди това, 23 мастербокса REGINA бяха прихванати от полицаите в Стара Загора.