ОП “Стара София” със Софийски исторически музей спечели с проект ”Осигуряване на достъп и адаптация на архитектурната среда за хора с увреждания на пешеходен подлез “Източна порта на Сердика” между Президентството и Министерски съвет като участва в конкурс, организиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Методиката за разпределение на държавна помощ на организации по проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение.
Целта на проекта е чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда хората с увреждания безпроблемно да достигнат до тази културно-историческата забележителност в Сърцето на града и да се интегрират в културния живот на столицата. Проектът включва три компонента: осигуряване на външен достъп, приспособяване на вътрешната среда и изграждане на подемни съоръжения - лифтови платформи, на вход-изхода към ЦУМ. Осигурено е финансиране на стойност 63 983 лв. Срокът за реализация на проекта е шест месеца.
Археологическият паметник на културата ”Източната порта на Сердика” е част от Историко-археологическия резерват ”Антична Сердика и средновековен Средец”, обявен с Постановление №36/01.06.1976 г. на Министерски съвет и е защитена територия. Според регистъра на Проект APPEAR, изготвен от Европейския съюз, “Източна порта на Сердика” е единственият обект в столицата, който попада в добрите практики за експониране на археологически паметник в урбанизирана среда. В Р България има само още два обекта, включени в този Европейски регистър. /БЛИЦ