Един човек бил много вярващ. Уповавал се на Бог за всичко. В селото, в което живеел, завалял проливен дъжд. Реката придошла, излязла от коритото си и заляла улиците. Хората започнали да се спасяват кой както може! Само вярващия човек седял пред прага на къщата си и си повтарял: "Бог ще ми помогне!"

Минал съсед с лодка : " Хей, идвай! Има място!"

- Не, не,... Бог ще ми помогне!

След малко най-добрият му приятел също му предложил: "Качвай се в лодката ми, ще се удавиш"!

- Не, не, Бог ще ми помогне! - повтарял човекът.

Вълната по улиците ставала все по-буйна и висока, скоро къщата му останала под водата, а мъжът се удавил. Озовал се пред Бога! Погледнал го недоверчиво и промълвил:

- Аз вярвах в теб, а ти ме остави да се удавя!

А Господ му отговорил с почуда:

- Малко ли лодки ти изпратих?