Наградите "Най-добрите хижи и заслони за 2023 г." бяха раздадени в София.

"Хижа на годината" е избирана всяка година от 70-те години насам от ръководството на Българския туристически съюз (БТС).

Бяха раздадени награди в осем категории: "най-добра хижа с автомобилен/лифт достъп"; "най-добра хижа без автомобилен/лифт достъп"; "най-добър стопанисван заслон"; "най-добър нестопанисван заслон"; "хижа с най-добра кухня"; "най-чиста хижа"; "хижа с най-устойчиви еко практики", "рестарт на хижа".

Кои са най-добрите хижи и заслони у нас - вижте на pochivka.blitz.bg!