Корея е съвременният пример за разделена на две държава – комунистическа и демократична част. В Германия тази ситуация приключи с обединението преди 30 години.

Да израснеш близо до вътрешната германска граница било странно странно и опасно. Това важало и за Източна и за Западна Германия, но по различен начин. Граничните съоръжения, разположени по дължина от 1393 км имали една основна цена – подобно на Берлинската стена те трябвало да задържат гражданите на ГДР в страната им.

Комунистическият режим наричал тази особена граница „антифашистко защитно укрепление“. Как изглеждало то в миналото и какво се е променило днес - вижте на pochivka.blitz.bg!