Квадрикоптер засне от птичи поглед приказно красиво видео над китайската столица Пекин, нарушавайки строгата забрана. Авторът на клипчето Трей Ратклиф твърди, че имал известни неразбирателства с китайските власти във връзка с прекомерното си любопитство.
Кадрите от древния град си струва да бъдат видяни. Все още тази дестинация си остава твърде не по джоба и недостъпна за масовия български пътешественик. <br /> <br /> Забраненият град в Пекин е най-величествения и добре запазен дворцов комплекс в света, който е разположен в центъра на китайската столица Пекин. От близо 800 г. това е единствената столица, която днешната република е имала, а самият град пази своята история още от около 3000 г.<br /> <br /> Този уникален комплекс наричан още Дворцовият музей е разположен на 74 хектара обща площ в северната половина на площад Тянанмън. Цели 9999 постройки влизат в състава му, като образуват идеална правоъгълна форма. Забраненият град е заобиколен от защитна 10-метрова стена, а пред нея е изкопан ров с дълбочина 6 м. От всяка страна на стената е изградена и крепостна врата. <br /> <br /> Разстоянието между Тянанмънската врата и срещулежащата й &ndash; Вратата на божествената мощ е близо километър, а това между източната и западната &ndash; около 750 м. Във всеки ъгъл на стената е изградена по една кула. Основният цвят, който е използван при изграждането на сградите и покривите на Забранения град, както и вътрешния интериор е жълтият, защото това е цветът на управляващата династия.<br /> <br /> Забраненият град е служел като императорски дворец по време на династията Мин. Условно се дели на няколко части. В едната е седалището на императора, където той упражнява върховната си власт, а в северният сектор са разположени жилищата на дворцовото семейство. 14 императора от династията Мин и 10 от рода Чин са имали за седалище този огромен и красив Дворцов ансамбъл.<br /> <br /> <iframe width="510" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/A8I5Z01OKvw"></iframe>