"Призрачните острови" са острови, които са маркирани на различни карти, но не са намерени по-късно. В периода от 15-ти до 17-ти век (той  характеризира с "Големите открития" в областта на географията) много острови, които не съществуват в действителност, са отбелязани на различни карти и схеми.

Най-често за такива острови се приемали големи айсберги, морски миражи и различни други обекти. Възможно е много от призрачните острови действително да са съществували, но биха могли да изчезнат поради големи природни бедствия. Има хипотези, например, че в леда на Антарктика и Арктика може да се образува горен почвен слой, който може да бъде сбъркан с повърхността на земята. Но с течение на времето този лед може да се стопи и изчезне. Вероятно такива обекти могат да бъдат земите на "Санников" и "Андреев" в Северния ледовит океан.

Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg