Стартира системата за обмен на данни между МВР и Нотариалната камара за регистрацията на автомобили при тяхната покупко-продажба. Чрез нея служителите на МВР ще получават информация за всички сделки с превозни средства на територията на страната в реално време. 

Въвеждането на информационния портал "Единство", за свързаност между МВР и нотариусите, става след промените в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила в края на миналата година, съобщава БНТ. Предложението за новата система е на Нотариалната камара. Тя ще се използва само при сделки с вече регистрирани пътни превозни средства у нас.

"Множество справки извършени за секунда по електронен път. Това е иновативното на практика", каза Димитър Танев, председател на Нотариалната камара. 

Улеснението за гражданите е, че регистрацията на автомобила ще става непосредствено след подписване на договора и те няма да губят време, като отидат в звената на Пътна полиция. 

Това може да стане само, ако адресните регистрации на страните по сделката са в един и същ регион, не се налага смяна на регистрационния номер, има сключена застраховка "Гражданска отговорност" и автомобилът е преминал технически преглед.

"В реално време собствеността е прехвърлена и фактическият състав на регистрацията е извършен. Той отива в КАТ само да си получи свидетелството за регистрация", каза Димитър Танев. 

Предвижда се и възможност при нотариуса да се заявява електронно отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС, а новият собственик да си го получи по пощата.

Новата услуга ще може да бъде извършвана единствено от нотариус, който притежава квалифициран електронен подпис.

Нотариусите ще могат да проверяват данни в регистрите само във връзка с конкретна сделка на лицата, които са се явили пред него. Вече проверените данни ще се подават към системата "Единство".