Имало едно време една непокорна река, която бутала всички мостове по пътя си. Пожалила само един - огромна скална арка, над която още по римско време  е минавал път към древна крепост. Преданията може и да са плод на въображението на хората по тези земи, но реката и скалният феномен са повече от истински.

Тази изрисувана от природата картичка се намира съвсем близо до Враца, между селата Лиляче и Чирен, и е отбелязана в GPS-картите като Божия мост. Маршрутът ни води директно пред така наречената Лиляшка крепост. 


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg