Съвместната работа може да представлява сериозно предизвикателство и за най-добрите професионалисти. Общият проект понякога изостря отношенията с колегите и подлага под съмнение авторитета и професионализма ви. На помощ идват специалистите от Priobshti.se, с чиито златни правила ще улесните работата си значително.

Творете заедно

Развийте една обща идея при първа възможност. Участниците в дискусията (еднократна дискусия или дълъг процес), които се усетят пред свършен факт, ще се демотивират от загубената възможност да бъдат част от креативната фаза. За да спазите това правило, трябва да приемете, че един човек не може да има всички правилни отговори и да поканите групата, за да ги откриете заедно.

Започнете с неофициално въведение

На среща за официално обсъждане на идея, най-вероятно повечето от присъстващите вече са чували нещо по въпроса и са изразили своето мнение предварително неофициално. Тези виждания трябва да бъдат отбелязани на срещата.

Източник: Thinkstock/Guliver

Преследвайте общи цели

Преследването на общите цели на групата трябва да надмине индивидуалните стремежи на участниците. На обща среща между представители на различни институции, много вероятно e някой да започне да се защитава. Важно е да помните, че целта на общите ви срещи не е да се обвинявате едни други, а да постигнете успех.

Давайте без да очаквате да получите

Съвместната работа изисква много отдаване, никакво получаване и обща гордост от резултата – приемете го.

Конфликтът е неизбежен

Събирайки една група от различни институции и йерархии заедно, трябва да сте наясно, че ще се наложи да приемете различията им и да се подготвите за бурни води. Нереално е да очаквате, че винаги и при всякакви обстоятелства всички ще проявят необходимата толерантност, интелигентност и енергия за справяне с различията позитивно.

Източник: Thinkstock/Guliver

Препоръките не са обвинения, а предложения

Задачата на вашата работна група е да идентифицира грешки и конфликти и да работите по отстраняването им.

Незнанието не е проблем

Когато работната група е съставена от различни специалисти, те имат познания в различни области и, разбира се, никой от тях не е компетентен във всички области. Не се притеснявайте да питате. Задавайте въпроси на колегите си, ако се налага, без да се притеснявате, че ще ви сметнат за невежи. Също така, посрещнете с подкрепа и уважение опитите за некомпетентна намеса на колега, който се вълнува от въпрос от вашата компетентност.

Има място и за страсти

Необходим е баланс между способността да  се изразяваш с вдъхновение и страст и способността да представиш разбираемо своите виждания по даден въпрос. Всяко изказване трябва да се фокусира върху общата цел! Тогава, страстта е източник на енергия и мотивация за останалите участници. Ако я използвате правилно тя би могла да провокира изобретателност и да ги вдъхнови.

Кражбата на време е престъпление

Закъснявайки за работна среща, вие крадете от времето на другите в групата. Това оставя у тях впечатление, че вътрешните задачи са приоритет пред съвместната работа. Това обезценява общата кауза на групата и демотивира участниците. Отлагането на срещите има същия ефект.

Ценете резултатите

Трябва да цените резултатите като отдавате еднаква важност на самия резултат, усилията и водачеството. Общите положителни резултати произтичат само от обща работа, това трябва да се отбележи и ще доведе до подобряване на работата при следващите общи цели.


Източник: Vesti.bg.