Хипотезата, че животът на Земята е създаден от космическото пространство не е нова. Дали сме сами във Вселената или има и други биологични същества? Отговорът може да се крие в нашата ДНК.


Някои учени смятат, че математически код стои в основата на човешката ДНК и това не може да се обясни единствено с еволюцията.

Нови изследвания са показали, че молекулата на ДНК съдържа необичайни кодирани текстове. Тя е подредена много прецизно и разкрива набор от аритметика и структурен символичен език.

Вариантът, в нашите гени да е кодиран и извънземен код, е, ако аминокиселините и белтъците в човешката ДНК проявяват гъвкавост при различните хора, като тази гъвкавост би била идеална предпоставка за различни модификации на кодовете, но от разстояние.

Тези идеи не се приети в традиционната научна общност. Въпреки това много учени продължават да вярват в тази хипотеза и да търсят доказателства за нея.