Община Созопол обяви конкурс с апетитна награда за своето ново туристическо лого. Това съобщи "Флагман". 


За победителят са предвидени 1000 лв., но дизайнът му трябва да отговаря на доста голям обем от критерии, които да гарантират, че процедурата по избора ще е честна, а проектът – неизползван никъде и никога другаде.

Новото лого ще изгради разпознаваемост на града и ще бъде неразривна част от процеса на усъвършенстване на предлаганите услуги в Созопол.

Целта на конкурса е да бъде избран този дизайн, който най-добре да успее да вплете в себе си информация за морския град, традициите и особеностите. 

Избраният графичен знак ще се използва върху печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и медии.

В конкурса обаче е включена и изработката на сет пиктограми за обектите Летен театър; Археологически музей; Етнографски музей; Художествена галерия; Център за изкуства, местни художествени занаяти и традиции; Читалище; Градска градина; Плаж.

Конкурсът се организира от Община Созопол и ще следва строги правила. За начало награди ще получат първите три избрани от специализирано жури дизайна. Първият – 1000 лв., вторият – 100 лв., а третият – 50 лв.

С участието си в конкурса всеки кандидат дава изричното си съгласие Община Созопол да използва, преработва, да предоставя на трети лица, да се разпорежда с изработения проект, както и всякакви други права свързани с него. 

Право за участие имат всички пълнолетни български и чуждестранни физически и юридически лица. Кандиадтите трябва да представят редица документи – заявление за участие в конкурса, кратка автобиография на автора или екипа, собственоръчно попълнена декларация по образец, удостоверяваща съгласието им за участие в конкурса. 

Предствените проекти трябва да бъдат авторски и оригинални. Графичният образ трябва да е на празен фон, лесно четим, разбираем и функционален, за да може да се използва на различни носители като банери, плакати, бланки и баджове.

Проектът трябва да е съобразен с целта на конкурса и да отразяват Созопол като град с отличително културно-историческо наследство и прекрасна природа. Проектът задължително трябва да съдържа думата „Созопол“ и „Sozopol”.

Дизайните трябва да бъдат предадени на място в Община Созопол в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва предмета на конкурса и името на участника.

Документи могат да бъдат подадени и по пощата или чрез куриер за собствена сметка на адрес гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ №2, до Мария Найденова. Документи, получени след изтичане на крайния срок, не се приемат за участие в конкурса. 

Крайният срок за подаване на документи и дизайни е 31 август 2021 г., а експертно жури ще избере най-добрия проект до 15 септември.

Всички подробности за конкурса можете да прочетете ТУК