Семеен скандал. След като е покрещяла известно време, жената млъква, изважда куфар и започва да си събира багажа.
- Къде пък тръгна сега? - попитал мъжът.

- Махам се, писна ми от тебе, не издържам повече.
- Ясно де, ама къде отиваш все пак, при майка си ли?
- Отивам във Вегас! - изтърсила жената.
- Във Вегас ли? Че какво ще правиш във Вегас? - учудил се мъжът. - Една приятелка ми каза, че мога да взимам по 300 долара, за същото нещо, което ти получаваш безплатно от мен, мръсник такъв...
Мъжът помълчал за момент, после извадил куфар и започнал да си събира багажа.
- Сега пък ти къде тръгна? - на свой ред се учудила жената.
- Във Вегас - отговорил мъжът.
- Ти пък какво ще правиш във Вегас? - още повече се учудила тя.
- Ами, просто ще ми бъде много любопитно да видя, как ще я караш с 900 долара годишно.