895 кандидат-студенти ще се явят на писмен изпит по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
С този изпит се кандидатства за три специалности: „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване”. Устният изпит по журналистика е на 31 юли. Първото класиране ще бъде обявено на 5 август.  /БЛИЦ