От 30 август обажданията и приемането на повиквания при пътуване в Европейския съюз стават по-евтини. Таванът на цените за повиквания в роуминг (Евротарифа), въведен от ЕС през 2007 г., ще намалее от 0,49 евро на 0,46 евро на минута (без ДДС) за изходящо обаждане и от 0,24 евро на 0,22 евро на минута (без ДДС) за входящо обаждане в друга държава от ЕС, пише на сайта на Европейската комисия.
Снижаването на цените е резултат от регламента, предложен от Европейската комисия за намаляване на прекалено високите такси за роуминг, които потребителите плащаха за повиквания в роуминг - средно 1,15 евро на минута по това време.
Срокът на действие на регламента на ЕС относно роуминга изтича през 2010 г. Комисията трябва да предложи до края на 2008 г. дали срокът на действие на регламента да бъде удължен и дали обхватът му да бъде разширен. Публикуваната информация от националните регулаторни органи за далекосъобщенията през това лято показва, че цените за изпращане на текстови съобщения и пренос на данни в роуминг продължават да бъдат неоправдано високи, пише официалният орган.

Регламентът на ЕС относно роуминга засяга 400 милиона потребители от цяла Европа.
„Направени са значителни икономии на стойност близо 60% при осъществяването и приемането на повиквания по време на пътуване, ваканция или командировка”, коментира европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг, - „Следващото предизвикателство е постигането на единен пазар за услугите по роуминг на данни и текстови съобщения. Надявам се френското председателство и Европейският парламент да подкрепят Комисията за бързото разрешаване на този проблем“.
Националните регулаторни органи препоръчват също така в ревизирания Регламент относно роуминга да бъдат включени разпоредби за регулиране на цените на дребно и на едро за текстови съобщения в роуминг, което ще доведе до една максимална потребителска цена между 0,11 евро и 0,15 евро на текстово съобщение в роуминг (без ДДС).
Преносът на данни в роуминг продължава да бъде много скъп за голяма част от потребителите, показва доклад на Комисията. През първото тримесечие на 2008 г., потребителят е заплащал средно 2,05 евро на мегабайт за пренос на данни в роуминг, извършен от дружества от групата на неговия собствен оператор, и 5,40 евро на мегабайт за пренос на данни в роуминг, извършен от други оператори извън групата на неговия оператор. /БЛИЦ