Общо 240 пещери са проучени в Луковитско. От тях 6 са обявени за природни забележителности. Сред тях са феноменът "Проходна", “Безименна 22” /Контрабасът/, и "Задъненка", както и двата скални феномена – "Струпанец" и "Провъртеника", съобщиха днес от Община Луковит.
В момента пещерите са обект на изследване на Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност. Те са вписани като еталон в международната научно-изследователска програма за сравнение на карстовите райони в света “PIGEK”.
Някои от пещерите са уникални паметници на човeшката култура от палеолита до ХІV век. Срещу Карлуковския манастир са запазени две скални църкви. Стенописите на църквата "Св. Марина", изпълнени от първокласен майстор, са фрагментарно запазени. Според стиловите и иконографските особености те са от ХIV в. На около 5-6 км северозападно от жп гара Карлуково е скалната църква "Св. Григорий", в която фрагментарно са запазени два слоя стенописи - от XIV и XVII в.
Гергана Димитрова, БЛИЦ