Задължителните маски на публични закрити места ще останат наоколо още доста дълго време, ако съдим по развоя на пандемията в последните седмици.


Това дава възможност на технологичния бранш, за да се притече на помощ на търговците, като дава едно интересно решение на проблема с недисциплинираните клиенти.

Една английска компания за охранителни системи е разработила камера с изкуствен интелект, която да отчита дали човек си е сложил маска или не. Камерата е свързана с монитор, който свети в червено и зелени в зависимост дали ограничителната мярка е спазена или нарушена, научихме от Bloomberg.

Един от управителите, които вече използват новата технология, споделя, че по този начин се решават едновременно няколко проблем.

Единият е, че няма вече да се заделя ежемесечен ресурс за човек, който да следи за носенето на маски, а другия е, че служителите вече все по-рядко влизат в конфронтации с клиентите, което се отразява позитивно, както на оборота, така и на качеството на обслужването.

Създателите на иновацията са оставили и една отворена вратичка, като в предупредителното съобщение за носенето на маска, излъчвано на монитора, е включен текст, който гласи, че единствено изключение правят хора с физическа невъзможност да носят маска.