Най-обикновена задачка от учебника по математика разцепи на две потребителите на Туитър. Работата е там, че едните смятат, че първо се изпълнява умножението, а след това делението, другите са на мнение, че трябва да се започне с делението. 


Всичко е започнало с това, че ученичка е помолила помощ за решаването на задача, която публикувала в интернет, придружена с картинка:"8 ÷ 2 (2+2) = ?".

Опитвайки се да помогне на ученичката, потребителите в мрежата не успяха да постигнат единодушие. Едните казват, че отговорът е 16, а другите - 1. Всичко това се е случило защото всеки е смятал в различна последователност. 

Правилният отговор е дал коментаторът, който е напомнил на всички, че операциите деление и умножение са с приоритет над събирането и изваждането, но между себе си те са равнозначни. Изхождайки от това, изчисленията трябва да се правят в последователността, в която са дадени в задачата. Тоест, правилният отговор е 16. 

Превод и редакция: БЛИЦ