Мнозина са се пробвали да решат този тест, но до правилния отговор обикновено достига само 1 от 100 души. Как мислите, вие внимателни ли сте?

Отделете буквално няколко минути и се опитайте да решите този експрес-тест, за да си отговорите на въпроса. 

Условията са пределно прости: изучете главната картинка и отговорете на въпроса колко цифри виждате?
 
Жокер: цифрите са много повече, отколкото може да ви се стори на пръв поглед. 

Резултатите от теста вижте в jenata.blitz.bg