Колекция от чудати пътници в обществения транспорт на Русия. Какви ли не персонажи могат да бъдат срещнати в руското метро.

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки

 

люди в метро, транспорт,чудаки