Наши учени са разработили домашен генератор за производство на електрическа енергия. Машината използва водород от водата и енергия от първичното енергийно поле на Вселената и има мощност до 100 киловата. Проектът ще бъде представен на международната конференция БАЛКАНИРЕКО 2016, организирана от Балканската академия на науките и културата (БАНК), съвместно с Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на енергетиката.
Конференцията ще се състои на 7 и 8 април 2016 г. в залите на федерацията на научно-техническите съюз в София на ул. Г.С. Раковски 108, ет.2. Тя ще се проведе в 5 тематични раздели &ndash; устойчиво развитие на обществото, иновационни технологии и научни постижения &ndash; природни науки, енергетика, биологично земеделие и животновъдство, както и модернизация на образованието. Председателят на БАНК акад. Христо Христов ще открие конференцията с доклада си &bdquo;Квантовата Вселена&ldquo;, а на втория ден ще представи и втори - причини за изменение на климата на земята. <br /> <br /> Сред останалите учени, които ще представят свои проекти, личат имената на проф. Михаил Киров - разработка на хранителна добавка за профилактика и лечение в комплексната терапия на неопластичните заболявания, Сладжана Мирянич &ndash; Босна и Херцеговина &ndash; управление на околната среда и устойчиво развитие, Драгана Дражич &ndash; Сърбия &ndash; възможности за интегрирано производство на енергия от биомаса и горива от въглищни мини, и много други наши и чужди професори./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;