Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) и нейното подразделение Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation обяви, че ще бъде предприето фундаментално преструктуриране на бизнеса с визуални продукти на компанията чрез прекратяване на производството и продажбата на телевизори в Северна Америка и лицензирането на северноамериканския бизнес с телевизори към тайванската компания Compal Electronics, Inc. Новата бизнес структура ще започне да доставя продукти за северноамериканския пазар през март 2015 г.
Toshiba също така възнамерява да трансформира своя потребителски (B2C) бизнес с телевизори в региони извън Япония, заменяйки производството и продажбите с лицензионна структура. Поставеният срок за финализиране на новата схема и приключване на преговорите с кандидатите е през месец април тази година. <br /> <br /> Toshiba реагира на промените на пазара на телевизори в Северна Америка с продукти с добавена стойност, в това число смарт телевизори с Cloud Portal и предлагайки модели с големи екрани, като едновременно с това предприема и мерки за намаляването на разходите и увеличаване на доходността чрез редуциране на броя на платформите и заетия персонал. Все пак, с намаляване на ръста на глобалния пазар и ценовата конкуренция, Toshiba реши да изгради нова бизнес структура.<br /> <br /> Гледайки към бъдещето, Toshiba ще продължи да оптимизира бизнес структурата с цел осигуряване на стабилни печалби и разработване на нови технологии и услуги по отношение на своите разнообразни бизнес направления.<br />