Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. 

***

- Имате ли алиби за времето на убийството?

- Какво е това алиби?

- Някой да ви е видял по това време...

- Слава богу, не!