- Мило, хайде да направим нещо романтично тази вечер?
- Добре, ще гледаме мача на свещи!