Вали проливен дъжд.

Тълпа от хора чака автобуса на порутена спирка. Всички са се скупчили под пробития навес. Стоят подгизнали от вода и проклинат съдбата.
Вече втори час автобусът не идва. По едно време по улицата с пърпорене се задава трабантче. Шофьорът спира точно пред спирката, смъква прозореца и пита:

- Някой да знае вицове за трабантчета...