Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. 

*****
Мъж изкарал два дни с любовницата си, а на жена си казал, че е за риба. На връщане минал през рибарския магазин да купи един шаран за алиби.

Платил го и казал на продавача:

- Я ми го подхвърли през тезгяха!

- Защо?

- Да кажа с чиста съвест, че съм го хванал.